FANDOM


Folkomröstningen om Inselöarnas självständighet var en folkomröstning i 2011, initierad av Frihetsdemokraterna och Kristsocialisterna.

Politisk situation Redigera

Inselöarna var ett av Sveriges län, men hade redan fått självstyre. Inselöarna leddes av en minoritetskoalition mellan Frihetsdemokraterna, Kristsocialisterna och Centerpartiet. Frihetsdemokraterna, Kristsocialisterna, Folkpartiet och Självständigheten, nu! var för självständigheten; Vänsterpartiet, Centerpartiet och Unionisterna var mot; och Konservativa Demokrater och De Gröna var neutrala.

För Mot Neutralt
Parti Mandatantal Parti Mandatantal Parti Mandatantal
Frihetsdemokraterna 6 Centerpartiet 6 Konservativa Demokrater 4
Kristsocialisterna 6 Vänsterpartiet 5 De Gröna 3
Folkpartiet 2 Unionisterna 1
Självständigheten, nu! 2
Totalt 16
45,7%
12
34,3%
7
20%

Med hjälpen av Konservativa Demokrater kunde Frihetsdemokraterna och Kristsocialisterna be om en bindande folkomröstning, utom koalitionpartnernas stöd. Denna folkomröstning hölls på lördag 3 september 2011. Det fanns fyra valoptioner: fullständiga självständigheten, autonomi inom Sverige (samtida situationen), normalisering (förändring till ett normalt län) och blank.

Resultat Redigera

Valoption Totalt Procenthalt
1. Fullständiga självständigheten 31.487 54,46%
2. Autonomi inom Sverige 15.607 26,99%
3. Normalisering 8.322 14,39%
4. Blank 1.802 3,12%
Ogiltigt 601 1,04%
Totalt 57.819 100%

Se även Redigera

Denna artikel är en stubb