FANDOM


Katolskastift

De katolska stiften på Inselöarna.

Inselöarna är indelad i tre romersk-katolska stift: Näbbings katolska stift (grön, Pilhamn), Vinglands katolska stift (gul, Servashamn: biskop hr Ziemnès) och Wikiborgs katolska stift (orange, Wikiborg).

Det finns diskussion om Näbbings katolska stift och Wikiborgs katolska stift skulle fusionera.

Denna artikel är en stubb