FANDOM


Kommuner

Kommunerna.

Inselöarnas län är indelade i kommuner. Det finns 30 kommuner.

HistoriaRedigera

Tills självständigheten var Inselöarna ett svenskt län och var varje nuvarande län en kommun. Efter självständigheten blev varje kommun ett län och delades kommunerna in på nytt.

ListaRedigera

Se lista av kommuner


Administrativ indelning
Län: Bäckköpings län - Eldby län - Granöarnas län - Sydbergens län - Vinglands län - Västra Näbbings län - Wikiborgs län - Östra Näbbings län

Kommuner: Björnby - Bäckköping - Eldby - Gamlebro - Gransta - Grunt - Grästorp - Hultered - Lilla Granön - Lokeby - Lynnfält - Mellanberga - Nyckleby - Nyvikbyn - Pilhamn - Rättgren - Rödelund - Sankt Andreasby - Sankt Matteuskyrka - Servashamn - Sjöbo - Spetsö - Strömland - Sörträsk - Taljeberg - Vargeby - Wikiborg - Ålköping - Änglarvik - Örhus