FANDOM


På denna sida finns Inselöarnas Konstitution.

Artikel 1. Inselöarnas stat Redigera

 1. Inselöarna är en suverän, autonom, förenad och odelbar national stat.
 2. Inselöarna är en demokratisk och social stat, styrd av lagar, i vilka människorätter, civilrätter och -friheter, personens fria utveckling, rättvisa och politisk pluralitet är enväldiga värden, följande Inselöarnas demokratiska traditionstämning och vilka alla ska garanteras.
 3. Inselöarna ska fördelas på grund av separationen och maktjämvikten - lagstiftande, verkställande och rättslig - inom den konstitutionella demokratins system.
 4. På Inselöarna ska det vara obligatoriskt att observa lagen och dess överlägsenhet.
 5. Den nationala suveräniteten ska vara hos Inselöarnas folk, som ska utföra denna medelst dess representativa organ, som resulterar ut fria, periodiska och rättvisa val.
 6. Någon, organisation eller person, får verkställa suveränitet i egen namn.

Artikel 2. Inselöarnas medborgare Redigera

 1. Varje användare som har gjort 50 ändringar får bli en medborgare.
  1. Vandalism är inga giltiga ändringar.
 2. Vid registrationen i Riksregistret skall följande saker tas med:
  1. Namn
  2. Användarnamn
  3. Kön
  4. Hemvist
 3. En medborgare får:
  1. Ha två hus
  2. Rösta och ställa upp i val

Artikel 3. Inselöarnas medborgarrätter Redigera

 1. Varje människa på Inselöarna har rätten:
  1. Till frihet av tanke, betydelse och religion;
  2. Till jämlikhet, av ras, religion, politisk åsikt, språk, kön, egendom, födelse eller andra status;
  3. Till privatliv;
  4. Till personlig eller gemensam egendom;
  5. Till rättegång och korrekt behandling i en rättegång;
  6. Till en egen boning;
  7. Till arbete och utbildning;
  8. Till rekreation;
  9. Till ett eget liv i fred med sina medmänniskor;
  10. Till att leva i välfärd;
  11. Till att få Inselöarnas medborgarskap.

Artikel 4. Politisk beslutsgång och administrativ indelning Redigera

 1. Inselöarna är en konstitutionell demokrati som regeras av Landstinget.
  1. Landstinget är ett organ som skriver lagar, gör beslut över politiska fördrag eller situationer och röstar om lagförslag och motioner av landsintresse.
  2. Landstinget består av trettiofem medlemmar som valdes av folket i demokratiska val.
   1. Valen sker en gång per år och varje inselsk medborgare är berättigad att rösta.
   2. Deltagare måste gruppera sig i ett politiskt parti.
  3. Ett lagförslag eller motion införs när mer än hälften av Landstinget medlemmar har röstat för lagförslaget eller motionen.
  4. Ett lagförslag som ska placeras i Konstitutionen införs när mer än två tredjedelar av Landstinget medlemmar har röstat för lagförslaget.
 2. Inselöarna är fördelad i åtta län som regeras av en Guvernment.
  1. En Guvernment är ett organ som skriver lag, gör beslut över politiska situationer och röstar om lagförslag och motioner av länets intresse.
  2. En Guvernment består av femton medlemmar som valdes av folket i demokratiska val.
   1. Valen sker en gång per år och varje inselk medborgare som är registrerad i det beträffande länet är berättigad att rösta.
   2. Deltagare måste gruppera sig i ett politiskt parti.
  3. Ett lagförslag eller motion införs när mer än hälften av Guvernmentens medlemmar har röstat för lagförslaget eller motionen.
 3. Inselöarnas åtta län är fördelade i kommuner som regeras av ett Kommunråd.
  1. Wikiborgs län består ej av kommuner och har därför inget Kommunråd.
  2. Ett Kommunråd är ett organ som gör beslut över politiska situationer och lokala bestämmelser och röstar om bestämmelser eller motioner av kommunens intresse.
  3. Ett Kommunråd består av en medlem för varje fullfyllade tusen invånare, med ett minimum av sju medlemmar och ett maximum av femton medlemmar som valdes av folket i demokratiska val.
   1. Valen sker en gång per år och varje invånare som är registrerad i den beträffande kommunen är berättigad att rösta.
   2. Deltagare måste gruppera sig i ett politiskt parti.
  4. En bestämmelse eller motion införs när mer än hälften av Kommunrådets medlemmar har röstat för bestämmelsen eller motionen.