FANDOM


Kommun
Namn Mellanberga
Tetrakod ÖN-MB
Population 1.724
Språk svenska
Borgmästare Maria Chóldgvaig
Geografi
Lokation Östra Näbbings län
Nära kommuner Grästorp, Sjöbo, Sankt Matteuskyrka, Grunt
Trivia

Mellanberga (näbbingska: Meunberre /'mɛ̀ʊ̯mbǽr:ə/ eller Berre /'bǽr:ə/) är en kommun i Östra Näbbings län. Kommunen har 1.724 invånare. Själva byn ligger mellan tre höga berg.


Administrativ indelning
Län: Bäckköpings län - Eldby län - Granöarnas län - Sydbergens län - Vinglands län - Västra Näbbings län - Wikiborgs län - Östra Näbbings län

Kommuner: Björnby - Bäckköping - Eldby - Gamlebro - Gransta - Grunt - Grästorp - Hultered - Lilla Granön - Lokeby - Lynnfält - Mellanberga - Nyckleby - Nyvikbyn - Pilhamn - Rättgren - Rödelund - Sankt Andreasby - Sankt Matteuskyrka - Servashamn - Sjöbo - Spetsö - Strömland - Sörträsk - Taljeberg - Vargeby - Wikiborg - Ålköping - Änglarvik - Örhus